Novinky
První případy koronavirové karantény v Beckhoffu
Bezpečnost a obchodní operace nebyly narušeny

Jako globální společnost působí Beckhoff na všech kontinentech a je zastoupena dceřinými společnostmi a jejich zaměstnanci. Koronavirus se nyní rozšířil do celého světa. V Asii se čísla případů stabilizují. V Evropě exponenciální vývoj nekontrolovaně pokračuje. Severní Amerika vykazuje podobné tendence, zdá se ovšem, že je o dva týdny za evropským vývojem. Další oblasti ve světě následují evropský trend.


Dva případy koronaviru mezi zaměstnanci společnosti Beckhoff

Doposud byly hlášeny dva případy nákazy koronavirem mezi zaměstnanci společnosti Beckhoff – jedním nakaženým je zaměstnanec v Izraeli a druhým nakaženým zaměstnanec v německém Verlu. V obou případech byl vydán příkaz ke karanténě. V karanténě jsou také další dva zaměstnanci společnosti Beckhoff v Izraeli. Ve Verlu neměla nakažená osoba, poté, co byla infikována, kontakt s dalšími zaměstnanci společnosti Beckhoff, a nebyla tedy pro ostatní zaměstnance nařízena žádná další oficiální opatření.

V Rakousku byl jeden zaměstnanec poslán do oficiální karantény kvůli možnosti nepřímé nákazy při návštěvě lékaře. Izraelští a rakouští zaměstnanci v současné době nevykazují žádné příznaky nemoci. Německý zaměstnanec projevil příznaky chřipky pět dní po podezření na infekci, ale v současné době je bez horečky a na cestě k uzdravení.

Byla přijata další preventivní opatření

Jako preventivní opatření poslala společnost Beckhoff v Německu přibližně 20 dalších zaměstnanců do společností nařízené karantény. Tyto případy nejsou klasifikovány jako kritické. Existuje však malá šance, že se mohli dostat do kontaktu s nákazou, protože byli nedávno na dovolené v oblasti, která byla nyní prohlášena za oblast rizikovou. Karanténa nařízená společností obsahuje pokyny, jako nepracovat v prostorách společnosti, a přísné doporučení zůstat doma v karanténních podmínkách.


Žádné kanceláře Beckhoff v Německu v současné době nepodléhají karanténním opatřením. Všechny společnosti Beckhoff po celém světě nadále fungují podle zákonem předepsaných nebo doporučených podmínek ve své zemi.


Naštěstí se kromě výše uvedených případů nezdá, že by mezinárodní tým společnosti Beckhoff měl další podezření na nákazu - ani v Itálii, Číně a dokonce ani v naší kanceláři ve Wuhan v čínské provincii Hubei.


Fungování Beckhoff bez narušení

Zdraví zaměstnanců společnosti Beckhoff, jejich rodin a přidružených společností je pro společnost Beckhoff nejvyšší prioritou. Jsme ale také potěšeni, že můžeme oznámit, že obchodní aktivity a fungování společnosti Beckhoff zůstává ve všech zemích dobré a do značné míry nezasaženo.


Beckhoff přizpůsobil své fungování a procesy těmto podmínkám. Na práci z domu se přesouvá co nejvíce pracovních míst (800 z 1 000 v Německu). Výroba, skladování a dodávky jsou zabezpečeny prostřednictvím oddělených prostor a určených rozvrhů spolu s dalšími rozsáhlými hygienickými opatřeními.


Společnost Beckhoff by chtěla poděkovat všem svým zaměstnancům, kteří tyto změny a omezení podporují příkladným způsobem.